Bedrijfs­ongevallen reduceren.

Dat doet Riskreporter

Naast persoonlijk leed van de getroffenen, kosten bedrijfsongevallen een onderneming geld. Veel geld. Vaak enorme bedragen per gebeurtenis. Door risico’s direct te melden en gelijk met anderen te delen, kunnen veel ongevallen voorkomen worden. De app van Riskreporter beheert in een splitsecond deze processen, zodat de risico’s direct onder controle zijn.

Gratis proefperiode Hoe het werkt

Vertrouwd door toonaangevende organisaties in Europa

24/7 persoonlijke risicopreventie op de werkvloer

Met RiskReporter heeft u alerte ogen binnen de hele organisatie via een uiterst slimme app. Daarmee worden risico’s op de werkvloer direct met alle betrokkenen gedeeld en kunnen ongevallen tot 64% worden gereduceerd.

Meer weten over risicobeheersing? 

Gevaren en gevolgen van ongevallen op de werkplek

Onderschat de gevaren en de gevolgen van bedrijfsongevallen niet.

Binnen Europa vinden jaarlijks zo’n drie miljoen bedrijfsongevallen plaats. Waarvan ruim 3.300 met dodelijke afloop. Verontrustende cijfers, die niet alleen de betrokkenen raken, maar ook het bedrijf en de collega’s aangaan en tot traumatische ervaringen kunnen leiden.

Dichter bij huis. In Nederland en België is de situatie er niet beter op. Hier vinden jaarlijks zo’n 204.000 ongevallen* op het werk plaats. Veel daarvan zijn van ernstige aard. In 90 gevallen zelfs met dodelijke afloop.

* Bron: Nederlandse Arbeidsinspectie 2022 | FEDRIS 2022

Maak je werkomgeving veiliger

Per dag vinden er in Nederland ruim 550 bedrijfsongevallen plaats. 64% Had voorkomen kunnen worden!

Gratis proefperiode Hoe het werkt

Voorkomen is beter dan …

Door gevaarlijke situaties op de werkvloer direct via de app van Riskreporter te melden kan een groot percentage ongevallen voorkomen worden en de financiële gevolgen drastisch worden beperkt.

Riskreporter biedt de perfecte preventieve oplossing!

Riskreporter werkt preventief en voorkomt een hoop ellende.

Tussen risico’s zien en risico’s melden zit een groot verschil: Riskreporter!

Risico zien

Wie een risico ziet, geeft dat via de app snel door aan de centrale omgeving in Riskreporter.

Risico communiceren

Het gemelde risico wordt binnen 30 seconden online gedeeld met alle betrokkenen.

Risico elimineren

Via de centrale omgeving in Riskreporter worden gelijk activiteiten ondernomen om risico’s uit te sluiten.

Risico verholpen!

De melder ontvangt feedback over de genomen maatregelen en de betrokkenen worden op de hoogte gesteld.

Gratis proefperiode Hoe het werkt